2016

Årsmøde 2016 – Hjernetræthed

Seminar – GOP og RCSE

Seminar – Opdatering af visitationsregler og genoptræningsplaner

Seminar – Social Kapital