Kandidater til bestyrelsesvalget 2023 (alfabetisk)

Charlotte Lützhøft Rath, speciale ansvarlig overlæge, ph.d., Region H, RH, Neurocentret

Christel Damgaard, leder af Akutpleje og Rehabilitering/ Uddannelsesteamet, Roskilde Kommune

Karin Spangsberg, ansvarlig for viden og kompetenceudvikling i Videnscenter for Neurorehabilitering, fysioterapeut og projektleder på ”Den gode Genoptræningsplan”

Kåre Eg Severinsen, cheflæge, ph.d., Region Midt, Hammel Neurocenter

Louise Lund-Møller, chefsygeplejerske, Region H, Neurocentret

Marlene Munch, teamleder, Cervello (mdl. af DSNR)

Steen Christensen, CEO, Frisk Center (Ikke mdl. af DSNR)