Selskabets overordnede mål er:

1. Selskabet skal som paraplyorganisation være den samlende kraft inden for neurorehabilitering i Danmark.

2. Styrke neurorehabilitering i Danmark gennem uddannelse og udvikling of forskning.

3. Selskabet skal på basis af viden og faglighed påvirke udviklingen af sundhedspolitikken på nationalt niveau i forhold til politikere, embedsværk og offentligheden herunder ved at bidrage med høringssvar.

4. Styrke den faglige udvikling både inden for de enkelte faggrupper, tværfagligt og tværsektorielt.

5. Udveksle erfaring og viden mellem fagprofessionelle; herunder ved at bidrage til dannelsen af faglige netværk.

6. Styrke den generelle viden om neurorehabilitering.

7. Skabe netværk for og være samarbejdspartner for nationale og internationale forskningsprojekter.

8. Selskabet skal understøtte uddannelse og kompetenceudvikling på det højest mulige niveau inden for neurorehabilitering i Danmark.