Årsmøde 2021 – Mekanismer og behandling ved langvarige postcommotionelle symptomer. Tak for veloplagte oplægsholdere og deltagere!

10. februar 2021

D. 10. januar 2021 blev afholdt første digitale årsmøde i DSNR’s regi med temaet “Mekanismer og behandling ved langvarige postcommotionelle symptomer”.

Arrangementet blev til i et samarbejde med Center for Hjerneskade (CfH) og Dansk Center for Hjernerystelse (DCFH), og havde været langt tid undervejs, da netop alt logistik og forberedelser var klar i begyndelse af 2020, da verden pludseligt blev ramt af pandemien.

Desto mere glade var vi, som arrangører, for at se, at konverteringen til et digitalt arrangement lykkedes og specielt, at så mange valgte at deltage med repræsentation fra alle hjørner af landet.

Slagets gang blev faciliteret af overlæge og tidligere klinikchef Christian Pilebæk Hansen, der på fornem vis, førte os gennem dagen.

Første del blev skudt i gang af Toril Skandsen, læge og forsker fra Trondheim , der fortalte om sin forskning om hvad bl.a. MR-studier har vist omkring organiske forandringer efter hjernerystelse og mild traumatisk hovedskader.

Toril blev efterfulgt af neuropsykolog Hana Malá Rytter med sit oplæg om de nye nationale retningslinjer, og efter en livlig spørgerunde og frokost pause, kom turen til dagen anden del.

Her var 5 veloplagte yngre forskere inviteret til på max 15 min. at gennemgå deres egen forskning indenfor hjernerystelse/postcommotio symptomer.  Utrolige spændende og forskellige oplæg, der gav anledning til gode diskussioner fra de mange spørgelystne deltagere.

Klik her for at det fulde program for dagen.

Slides fra hovedoplæg kan (hvis der er givet tilladelse dertil) tilgåes herunder eller findes under fanen “Undervisningsmateriale”  under “Fag og Forskning” her på hjemmesiden, hvor resten af tilgængeligt fagmateriale fra tidligere arrangementer er oploadet.

De bedste hilsner

DSNR