Årsmøde og ny bestyrelse

12. marts 2017

I forbindelse med årsmødet i Dansk Selskab for Neurorehabilitering (DSNR) 2017 afholdte selskabet dets årlige generalforsamling. Formandens beretning for 2016 linkes til her IMG_1897Formandsberetning2017.

Fire ordinære medlemmer (inkl. næstformand) var på valg og en suppleant. Anders Degn Pedersen (næstformand) ønskede ikke genvalg, og det samme var tilfældet for Pernille Søndergaard og Karina Struve. Karin Kristensen og Helle Kyhnau Steffensen ønskede genvalg. I forbindelse med valget havde tre kandidater der udover meldt sig på banen.

Tak til Pernille, Karina og Anders for det fortrinlige arbejde og dejlige selskab.

Den nye bestyrelse består nu af:

Ordinære medlemmer:

Pernille Bundgaard, driftschef på Vejlefjord Rehabilitering

Hysse Forchhammer, Kliniske lektor og leder af neuropsykologien på Glostrup Sygehus.

Christian Pilebæk, Klinikchef for klinik for højtspecialiseret neurorehabilitering på Hvidovre Hospital

Karin Kristensen, Fysioterapeut, projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade, Glostrup Sygehus (sekretær DSNR)

Lis Petersen, Klinikledelse på Kurhus, Kolonien Filadelfia (Formand for DSNR)

Jørgen Feldbæk Nielsen, Professor, Forksningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter (Kasserer DSNR)

Jim Jensen, klinisk specialist, Udviklingsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter (Næstformand)

Suppleanter:

Anne-Britt Roesen, Hjerneskadekoordinator, Randers kommune

Helle Kyhnau Steffensen, Teamleder, BOMI i Roskilde