21. marts 2018 blev afholdt DSNR’s årsmøde med temaet ”Træthed”.

Programmet kan ses her.

Slides fra hovedoplæg kan (hvis der er givet tilladelse dertil) tilgåes herunder eller findes under fanen “Dokumenter” her på hjemmesiden, hvor resten af tilgængeligt fagmateriale fra tidligere arrangementer er oploadet.

  • Mai Bang Poulsen (Læge neurologisk hovedudannelse, NOH, PhD fra Københavns Universitet med afhandling bl.a. om behandling med modafinil mod træthed efter apopleksi). “Et dansk perspektiv på træthed efter apopleksi – et overblik over evidensen for medikamentel behandling“.
  • Poul Jørgen Jennum (Professor i søvnsygdomme og klinisk neurofysiologi i Dansk Center for Søvnmedicin Glostrup, med mere end 195 publicerede videnskabelige artikler bag sig).”Søvnforstyrrelser som følge af er-hvervet hjerneskade. Råd om søvn-hygiejne” (slides ikke tilgængelige).