Charlotte Lützhøft Rath – Ordinært medlem

Speciale ansvarlig overlæge, ph.d., Region H, RH, Neurocentret
Telefon: +45 38632020
E-mail: charlotte.rath.md@gmail.com

Charlotte Rath er speciallæge i neurologi, PhD og er ansat
som Ledende Overlæge ved Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, der har
til huse i det nybyggede Bodil Eskesen Center repræsenterer og rummer den
højt specialiserede neurorehabilitering i Østdanmark.
Charlotte Rath har tidligere beskæftiget sig med stroke og almen neurologi
overvejende i Region Sjælland.
Hun er medlem af tværsektorielt samarbejdsforum i Region Hovedstaden og
sidder i SFR-neurologis undergruppe for neurorehabilitering.
Charlotte har tidligere haft en post i Dansk Neurologisk Selskabs bestyrelse og besidder hvervet som kritisk revisor for DanDySpas.

Charlotte Rath er valgt ind i bestyrelsen i 2023.