Christel Damgaard – Ordinært medlem

Leder af Akutpleje og Rehabilitering/ Uddannelsesteamet, Roskilde Kommune
Telefon: +45 24907318
E-mail: christeld@roskilde.dk

Christel Damgaard er uddannet bachelor i ergoterapi og har desuden en master i organisations- og ledelsesudvikling. Hun har de sidste 7 år arbejdet som leder i den kommunale sektor i Greve og Roskilde Kommune. Derudover har Christel tidligere været chefkonsulent i Type2dialog og dermed samarbejdet med mange af landets kommuner, hvor fokus har været at udvikle den rehabiliterende indsats.

De sidste 3 år Christel særligt fokuseret på at udvikle den neurorehabiliterende indsats i Roskilde Kommunes rehabiliteringsafdeling og det udekørende rehabiliteringsteam HTSH, i samarbejde med kommunens øvrige samarbejdspartnere.

I 2022 blev Christel desuden udpeget af KL til at deltage i Faglig referencegruppe i VNR – Videnscenter for Neurorehabilitering. Her har vi det sidste år haft fokus på faglig sparring vedrørende implementering af diverse dagsordner fra VNR.

Christel Damgaard blev valgt ind i bestyrelsen i 2023.