Karin Spangsberg Kristensen – Kasserer

Programleder. Master of public health. Specialist i neurologisk fysioterapi. Fysioterapeut.
Telefon: +45 38634513
E-mail: karin.spangsberg.kristensen@regionh.dk

Karin Spangsberg er uddannet fysioterapeut og godkendt specialist i neurologisk fysioterapi. Karin har siden 1996 arbejdet med hjerneskaderehabilitering i hospitalsregi og har en bred erfaring indenfor både klinisk arbejde og forskning. Senest har hun været projektleder på det puljestøttede Den Gode Genoptræningsplan, er medlem af Hjernesagens ekspertpanel.

Karin er ansat i Videnscenter for Neurorehabilitering, Region Hovedstaden, som faglig ansvarlig ift. viden og kompetenceudvikling.

Karin Spangsberg har været i bestyrelsen siden 2013 og fungerer også som foreningens kasserer.

Vision

DSNR skal være et anerkendt og anvendeligt selskab for fagprofessionelle, som på tværs af fag, sektorer, ledelseslag, praksis og forskning styrker vidensbaseret neurorehabilitering til at gavn for personer med neurologisk sygdom  deres pårørende. 

Et ønsket om at samle og formidle viden samt indgå som relevant høringspartner og bidrage med fagpolitiske synspunkter.