Karin Spangsberg Kristensen

Fysioterapeut.
Telefon: +45 38634513
E-mail: karin.spangsberg.kristensen@regionh.dk

Karin Spangsberg Kristensen er uddannet fysioterapeut og godkendt specialist i neurologisk fysioterapi. Karin har siden 1996 arbejdet med hjerneskaderehabilitering i hospitalsregi og har en bred erfaring indenfor både klinisk arbejde og forskning. Senest har hun været projektleder på det puljestøttede Den Gode Genoptræningsplan, er medlem af Hjernesagens ekspertpanel og fra 1. marts i år kommer til at arbejde i det nyetablerede Videnscenter for Neurorehabilitering i Østdanmark (som hun skifter stilling til fra fra Afd. for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet).

Karin Spangsberg Kristensen har været i bestyrelsen siden 2013 og fungerer også som foreningens kasserer.