Louise Lund-Møller – Kasserer

Chefsygeplejerske, Region H, Neurocentret
Telefon: +45 21793039
E-mail: Louise.Lund-moeller@regionh.dk

Louise Lund-Møller er uddannet sygeplejerske og fungerer som chefsygeplejerske i Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, der netop er flyttet til det nybyggede Bodil Eskesen Center i Glostrup, der repræsenterer og rummer den højt specialiserede neurorehabilitering i Østdanmark.

Tidligere har Louise Lund-Møller arbejdet som leder i flere kommunale rehabiliteringscentre og har således bredt kendskab til neurorehabilitering på tværs af sektorer.

Louise blev valgt ind i bestyrelsen for DSNR som suppleant i 2023 og trådte pr. januar 2024 ind som ordinært bestyrelsesmedlem.