Børn og unge

20. april 2018

Så er der nyt fra børn og unge projekterne. I perioden fra 2013 til 2017 har det nationale projekt – Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade – arbejdet med en lang række tiltag for en forbedret indsats for unge (15-30 år) med erhvervet hjerneskade. DSNR afholder en temadag hvor I kan blive opdateret på en række af de fælles og lokale projekter samt resultatet af den nationale evaluering af projekterne.

Se foreløbig program her:

Program – seminar ungeprojekt juni 2018