28. maj 2018

Aflysning

Kære alle, Dansk Selskab for Neurorehabilitering må desværre aflyse den planlagte temadag om Ungeprojekterne d. 13.06.2018 pga. manglende tilmeldinger.  

Læs Mere
25. september 2017

Servicetjekket af genoptræningplaner til mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade

Sæt kryds i kalenderen! Dansk Selskab for Neurorehabilitering planlægger temadag i Odense d. 17. januar 2018 omhandlende servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med erhvervet hjerneskade. Vi vender tilbage med mere information senere.

Læs Mere
12. marts 2017

Årsmøde og ny bestyrelse

I forbindelse med årsmødet i Dansk Selskab for Neurorehabilitering (DSNR) 2017 afholdte selskabet dets årlige generalforsamling. Formandens beretning for 2016 linkes til her Formandsberetning2017. Fire ordinære medlemmer (inkl. næstformand) var på valg og en suppleant. Anders Degn Pedersen (næstformand) ønskede ikke genvalg, og det samme var tilfældet for Pernille Søndergaard og Karina Struve. Karin Kristensen og…

Læs Mere
28. februar 2017

Synsrehabilitering

Hvis der er nogen er jer som er interesseret i at høre mere om synsrehabilitering, da er denne temadag sikkert lige noget for jer. Syn og Hjerneskade Temadag

Læs Mere
7. februar 2017

Servicetjek på hjerneskadeområdet

I 2015 trådte ny lovgivning omkring genoptræningsplaner i kraft, og vi har siden arbejdet på at implementere og bedre brugen af de nye muligheder. Sundhedsstyrelsen vil nu kaste et nærmere blik på, hvorledes overgangen fra sygehusrehabilitering til videre kommunal rehabilitering sker, læs mere her. https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/servicetjek-af-hjerneskadeomraadet  

Læs Mere
13. oktober 2016

Spændende temadage på vej

DSNR arrangerer to spændende temadage i henholdsvis november og januar. I november kan I kloge jer på koordinering og samarbejde. Vigtige temaer i vores komplekse arbejdsfelt. Der er en enkelt lille ændring i forhold til navnet på et af oplægsholderne. Se under arrangementer for detaljeret program. I januar arrangerer vi en temadag omkring træning af…

Læs Mere
12. september 2016

Dansk Neurologisk Selskabs Efterårsmøde

Dansk Neurologisk Selskabs Efterårsmøde afholdes den 7. oktober i IDA Mødecenter. Programmet er vedhæftet, her dns-2016 Tilmelding på selskabets hjemmeside http://www.neuro.dk      

Læs Mere
8. juli 2016

Hammel Neurocenter på LinkedIn

Ønsker I viden om nogle af nyhederne fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, da kan I følge dem på LinkedIn her: https://www.linkedin.com/company/10820798?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Ashowcase%2CclickedEntityId%3A10820798%2Cidx%3A3-1-3%2CtarId%3A1467967299534%2Ctas%3Aregionshosp  

Læs Mere
24. juni 2016

Neurofysioterapi kongres 2016

I marst måned 2016 var klinisk specialist og fysioterapeut cand.scient.san Camilla Biering Lundquist fra Udviklingsenheden på Regionshospitalet Hammel Neurocenter til neurofysioterapi kongres i London og blev inspireret af de mange faglige oplæg. Her er samlet noter fra kongressen. Vi håber at I også kan finde inspiration. Beretning fra ACPIN

Læs Mere
26. maj 2016

Spændende læsning om guidelines i England.

Så er der spændende nyt i det arbejde som det nationale institut for helbred og pleje excellence i England har arbejdet med gennem flere år. I kan læse om graden af intensitet samt guidelines på flere funktionelle områder, som eksempelvis motorisk bevægelse, syn og kognition. https://www.nice.org.uk/guidance/QS2 stroke-stroke-rehabilitation-therapy

Læs Mere