Årsmøde og ny bestyrelse

I forbindelse med årsmødet i Dansk Selskab for Neurorehabilitering (DSNR) 2017 afholdte selskabet dets årlige generalforsamling. Formandens beretning for 2016 linkes til her Formandsberetning2017. Fire ordinære medlemmer (inkl. næstformand) var på valg og en...

Synsrehabilitering

Hvis der er nogen er jer som er interesseret i at høre mere om synsrehabilitering, da er denne temadag sikkert lige noget for jer. Syn og Hjerneskade Temadag

Servicetjek på hjerneskadeområdet

I 2015 trådte ny lovgivning omkring genoptræningsplaner i kraft, og vi har siden arbejdet på at implementere og bedre brugen af de nye muligheder. Sundhedsstyrelsen vil nu kaste et nærmere blik på, hvorledes overgangen fra sygehusrehabilitering til videre kommunal...

Hammel Neurocenter på LinkedIn

Ønsker I viden om nogle af nyhederne fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, da kan I følge dem på LinkedIn her:...

Neurofysioterapi kongres 2016

I marst måned 2016 var klinisk specialist og fysioterapeut cand.scient.san Camilla Biering Lundquist fra Udviklingsenheden på Regionshospitalet Hammel Neurocenter til neurofysioterapi kongres i London og blev inspireret af de mange faglige oplæg. Her er samlet noter...