Sundhedsstyrelsens publikationer

Sundhedsstyrelsen (SST) har en rolle at spille i at udforme de rammer indenfor for neurorehabilitering, der guider faggrupperne i deres arbejde. Eksempelvis kan et ministerie give ansvaret for udarbejdelsen af specifikke anbefalinger til SST, der kan vælge at sammensætte en arbejdsgruppe med centrale aktører og eksperter på området. 

De nationale kliniske retningslinjer er også offentlige anbefalinger, men udarbejdelsen er mere strikt defineret og skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet – primært til brug for sundhedsprofessionelle.

 

Nationale retningslinier for intravenøs trombolysebehandling ved akut iskæmisk apopleksi

Klik for at se / hente publikationen.

Den lægelige "Specialevejledningen" i Neurologi

Klik for at se / hente publikationen.

National Klinisk Retningslinje for spinal
stabilisering af voksne traumepatienter i
Danmark

Klik for at se / hente publikationen.