Forår 2016 – nyt om neurorehabilitering

9. februar 2016

Kære medlemmer,

I foråret 2016 er der planlagt flere vigtige begivenheder både i dansk og international kontekst. I marts har vi vores årsmøde i selskabet, hvor vi afholder vores generalforsamling. Dagen indeholder også flere interessante oplæg omkring hjernetræthed og hvorledes vi kan forstå og arbejde med dette i neurorehabiliterings øjemed.

I maj er der verdenskongressen i Philidelfia i USA. Her er der selvsagt mange forskellige emner at blive klogere på. Kongressen forløber over fire dage med oplægsholdere, interessemøder med erfaringsudveksling og en masse netværksdannelse. Nordisk netværk for neurorehabilitering vil ligeledes mødes derovre.

I juni afholder vi endnu en temadag omkring GOP og visitation, denne dag bliver afholdt i Slagelse på Sjælland.

I kan læse mere om arrangementerne inde på vores hjemmeside, hvor I også kan se hvor I skal tilmelde jer.