29. november 2018

Nyt fra Servicetjekket

OBS! Pga. forsinkelser i beslutningsprocessen og arbejdet i flere af de relevante arbejdsgrupper, er det planlagte seminar med opdatering af Servicetjekket udskudt til september 2019. Hold øje med tid og sted her på siden.    Vil I opdateres i forhold til Servicetjekket? Mød op og få en status på hvordan og hvorledes der skal og…

Læs Mere
4. oktober 2018

Opdatering – servicetjek

Kære medlemmer af DSNR. Så er der nyt arrangement i DSNR-regi. Arrangementet afholdes onsdag den 23. januar 2019 i Mødecenter Odense og omhandler ’Servicetjekket – opdatering på puljer og arbejdsgrupper’. Se hele programmet for dagen i vedhæftede pdf-fil. Temadag Servicetjek januar 2019 Mange efterårshilsner fra DSNR  

Læs Mere
28. maj 2018

Aflysning

Kære alle, Dansk Selskab for Neurorehabilitering må desværre aflyse den planlagte temadag om Ungeprojekterne d. 13.06.2018 pga. manglende tilmeldinger.  

Læs Mere
20. april 2018

Børn og unge

Så er der nyt fra børn og unge projekterne. I perioden fra 2013 til 2017 har det nationale projekt – Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade – arbejdet med en lang række tiltag for en forbedret indsats for unge (15-30 år) med erhvervet hjerneskade. DSNR afholder en temadag hvor I kan blive opdateret på…

Læs Mere
10. april 2018

Ny bestyrelse i DSNR

  Fra venstre Lis Petersen, Louise Nørreslet Gimsing, Bente Dam, Pernille Bundgaard, Christian Pilebæk, Jim Jensen Hysse Forchhammer, Helle Kyhnau Steffensen, Karin Spangsberg Kristensen, Anja Kildebo Referat og årsberetning fra Årsmødet kan ses under dokumenter.  

Læs Mere
20. marts 2018

Jennie Ponsford holder oplæg i Glostrup

Jennie Pondsford kommer til Danmark de næste dage. Benyt denne unikke lejlighed til at høre om udviklingen af retningslinjer til kognitiv rehabilitering efter traumatisk hjerneskade. Det er den 22. marts og det er gratis – Så skynd jer at meld jer til! Se mere via følgende Link Jennie Ponsford_march

Læs Mere
20. december 2017

Program for årsmøde

Kære alle, Så er programmet for årsmødet færdigt. Temaet er træthed, og det bliver igen en spædende dag i Odense. Dagen er sat til d.21. marts 2018. Ser mere information om programmet og tilmelding her: Program-rsmde2018  

Læs Mere
14. december 2017

Servicetjek

Som tidligere annoncereret holder vi temadag d. 17. januar omkring servicetjekket på genoptræningsområdet for mennesker med erhvervet hjerneskade. Vi afholder en temadag omhandlende det essentielle fra Servicetjekket med repræsentant fra Sundhedsstyrelsen og andre interessante oplægsholdere. Se programmet her: Program – Servicetjek 2018 På baggrund af servicetjekket er der allerede godt gang i puljeansøgninger og samarbejdsprojekter på tværs…

Læs Mere
10. november 2017

Rapport om Servicetjek

Sundhedsstyrelsen offentliggør i alt 12 anbefalinger, der skal sikre, at mennesker med hjerneskade får bedre tilbud om genoptræning og rehabilitering. Læs rapporten her: HjerneskadeServicetjekAfrapp2017web Og læs mere om baggrunden her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/23C77C8623F54F52B24A58F3D64073FC.ashx      

Læs Mere
27. september 2017

Neglekt

Vi har brug for din hjælp. Arbejder du med hjerneskaderamte personer? Hjælp os ved at besvare dette spørgeskema. Personer med neglekt har nedsat opmærksomhed på den ene halvdel af krop og omverden, hvilket har stor betydning for den ramtes evne til at klare hverdagsaktiviteter selvstændigt. Hvor ofte møder sundhedspersonale borgere med neglekt i klinisk praksis,…

Læs Mere