10. april 2018

Ny bestyrelse i DSNR

  Fra venstre Lis Petersen, Louise Nørreslet Gimsing, Bente Dam, Pernille Bundgaard, Christian Pilebæk, Jim Jensen Hysse Forchhammer, Helle Kyhnau Steffensen, Karin Spangsberg Kristensen, Anja Kildebo Referat og årsberetning fra Årsmødet kan ses under dokumenter.  

Læs Mere
20. marts 2018

Jennie Ponsford holder oplæg i Glostrup

Jennie Pondsford kommer til Danmark de næste dage. Benyt denne unikke lejlighed til at høre om udviklingen af retningslinjer til kognitiv rehabilitering efter traumatisk hjerneskade. Det er den 22. marts og det er gratis – Så skynd jer at meld jer til! Se mere via følgende Link Jennie Ponsford_march

Læs Mere
20. december 2017

Program for årsmøde

Kære alle, Så er programmet for årsmødet færdigt. Temaet er træthed, og det bliver igen en spædende dag i Odense. Dagen er sat til d.21. marts 2018. Ser mere information om programmet og tilmelding her: Program-rsmde2018  

Læs Mere
14. december 2017

Servicetjek

Som tidligere annoncereret holder vi temadag d. 17. januar omkring servicetjekket på genoptræningsområdet for mennesker med erhvervet hjerneskade. Vi afholder en temadag omhandlende det essentielle fra Servicetjekket med repræsentant fra Sundhedsstyrelsen og andre interessante oplægsholdere. Se programmet her: Program – Servicetjek 2018 På baggrund af servicetjekket er der allerede godt gang i puljeansøgninger og samarbejdsprojekter på tværs…

Læs Mere
10. november 2017

Rapport om Servicetjek

Sundhedsstyrelsen offentliggør i alt 12 anbefalinger, der skal sikre, at mennesker med hjerneskade får bedre tilbud om genoptræning og rehabilitering. Læs rapporten her: HjerneskadeServicetjekAfrapp2017web Og læs mere om baggrunden her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/23C77C8623F54F52B24A58F3D64073FC.ashx      

Læs Mere
27. september 2017

Neglekt

Vi har brug for din hjælp. Arbejder du med hjerneskaderamte personer? Hjælp os ved at besvare dette spørgeskema. Personer med neglekt har nedsat opmærksomhed på den ene halvdel af krop og omverden, hvilket har stor betydning for den ramtes evne til at klare hverdagsaktiviteter selvstændigt. Hvor ofte møder sundhedspersonale borgere med neglekt i klinisk praksis,…

Læs Mere
25. september 2017

Servicetjekket af genoptræningplaner til mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade

Sæt kryds i kalenderen! Dansk Selskab for Neurorehabilitering planlægger temadag i Odense d. 17. januar 2018 omhandlende servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med erhvervet hjerneskade. Vi vender tilbage med mere information senere.

Læs Mere
14. september 2017

Hjerneforeninger lægges sammen

De to hjerneforeninger Hjerneskadeforeningen og Hydrocephalusforeningen har besluttet at forene kræfterne fremover. https://hjerneskadet.dk/nyheder/

Læs Mere
21. juni 2017

Mumbai calling

I forbindelse med verdenskongressen 2018 i WFNR-regi er deadline for indsendelse af abstrakt udsat til 21.7.2017. Besøg hjemmesiden: http://www.wcnr2018.in

Læs Mere
14. juni 2017

Inspirerende informationsmateriale ift GGOP

Materialet består af følgende: –      Undervisningsmateriale – lovgivningen omkring genoptræning og genoptræningsplaner –      Udkast til lommeformat til lægeligt brug –      Arbejdspapir som er et opslagsværk, som kan anvendes til inspiration ift. opsætning og tekstforslag, når personalet på sygehuse/hospitaler skal udarbejde en genoptræningsplan. Arbejdspapiret bør løbende revideres. Arbejdspapiret skal være med til at sikre kvaliteten af genoptræningsplanens indhold, og…

Læs Mere