Inspirerende informationsmateriale ift GGOP

14. juni 2017

Materialet består af følgende:

–      Undervisningsmateriale – lovgivningen omkring genoptræning og genoptræningsplaner

–      Udkast til lommeformat til lægeligt brug

–      Arbejdspapir som er et opslagsværk, som kan anvendes til inspiration ift. opsætning og tekstforslag, når personalet på sygehuse/hospitaler skal udarbejde en genoptræningsplan. Arbejdspapiret bør løbende revideres. Arbejdspapiret skal være med til at sikre kvaliteten af genoptræningsplanens indhold, og dermed beskrivelsen af patientens funktionsevne og genoptrænings-/rehabiliteringsbehov ved udskrivelsestidspunktet.

Materialet er udarbejdet i 2016 af en ad-hoc arbejdsgruppe i Region Hovedstaden. Materialet anvendes som del af implementeringen af lovgivningen omkring genoptræning og genoptræningsplaner på regionens hospitaler. Materialet er primo 2017 godkendt i SFR i Region H.

Ad-hoc arbejdsgruppen består af:

Rikke Holst Jensen, Rigshospitalet – Glostrup; Karin Spangsberg Kristensen, Rigshospitalet – Glostrup; Marianne Telling Nielsen – Rigshospitalet – udefunktion Hvidovre; Britta Garder Jacobsen – Nordsjællands Hospital; Tina Enevoldsen – Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Joan Elling Christensen – Herlev og Gentofte Hospital.

GGOP-standardtekst_23.03.2017

Specialiseringsniveaueroggenoptrningsplaner_ksk_23.03.201

GGOP – Styrket indsats_lommekort_TRYK_opslag

 

Såfremt man lokalt ønsker at tilpasse materialet, så skal det fremgå at materialet er ændret og af hvem.