NeuroRehab-Drip: Shoulder pain after stroke – Tips, tricks and pitfalls.

Online , Danmark

NeuroRehab Drip er et ambitøst initiativ fra flere af landets neurorehabiliterende forskningsgrupper. Det drejer sig om forsknings-frokostmøder fra kl.12-13 med vigtige og aktuelle temaer. Næste arrangement er d. 6.december, er temaet "Sholder pain after stroke" , hvor post-doc og fysioterapeut Anke van Bladel (Belgien) deler ud af sin ekspertise, erfaring og forskningsresultater omkring den hemiplegiske […]