Årsmøde for Dansk Selskab for Neurorehabilitering

Fyn , Danmark

Så kan vi endelig løfte slørret for det tema og program, som vi har arbejdet på det sidste halve år. Til årsmødet i år, bl.a. i kølvandet af udgivelsen af den nye Hvidbog, har vi valgt temaet “Neurorehabilitering i Danmark: Evidensarbejde og personcentreret rehabilitering”. Arrangementet finder sted d. 25.maj på Comwell Middelfart fra kl. 08.30. til 15.15, og dagens oplæg er valgt ud fra 2 fokusområder. Nemlig: “Neurorehabilitering: Hvad virker egentlig?” omkring praktis, evidens og implementering indenfor området. Samt: “Vigtigheden af personcentreret neurorehabilitering.” med udgangspunkt i den nye Hvidbog, samt hvor netop den personcentrerede neurorehabilitering diskuteres i paneldebatten med en række meningsdannere og eksperter på området. Vi glæder os til en dag med høj faglighed og gode diskussioner. Se detaljer om programmet og om tilmelding her. Vel mødt. Mvh. DSNR i samarbejde med hhv. Videnscenter for Neurorehabilitering i Øst (VNR) og Videnscenter for Neurorehabilitering i Vest (ViC).

Sym­po­si­um: Re­ha­bi­li­te­rings­forsk­ning i prak­sis – tvær­fag­ligt, tvær­sek­to­ri­elt og med bru­ger­ind­dra­gel­se

Mød John Whyte Deltag i Videnscenter for Neurorehabilitering's symposium om rehabiliteringsforskning i praksis den 15. juni 2022, og mød bl.a. John Whyte, MD, ph.d. og tidligere direktør for Moss Rehabilitation Research Institute, Philadelphia, USA, der internationalt er en af de mest vidende inden for dette felt. Sammen med sin kollega Tessa Hart, PhD, har han i en årrække udførligt studeret, hvordan man kan forske i rehabilitering, både teoretisk og empirisk, og afprøvet modellerne i praksis. John Whyte vil fortælle, hvilke udfordringer der kan være ved forskellige forskningsdesign inden for rehabiliteringsforskning. Hør erfaringer på tværs af sektorer På symposiet vil du blive præsenteret for konkrete erfaringer fra praksis - både i forhold til forskning, der inddrager brugerne, og forskning der går på tværs af hospital og kommune. Baggrund for symposiet Erfaringer fra praksis peger på, at der kan være nogle særlige forhold, man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at bedrive rehabiliteringsforskning på tværs af fag og på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Neurorehabilitering kan ofte karakteriseres som komplekse patientforløb med flere samtidige interventioner og aktører, hvilket stiller særlige krav til forskningsfokus og -design. Tværsektoriel forskning er herunder et vigtigt forskningsfokus for at afdække videnshuller og forbedringspotentialer med henblik på at styrke det sammenhængende patientforløb. Målgruppe  […]

YNNN Fyraftensmøde: Disorders of consciousness – The acute and chronic course

Rigshospitalet Blegdamsvej 9, København Ø, Danmark

Foreningen for yngre neurologer, neurokirurger og neurofysiologer, YNNN arrangerer i samarbejde med Afdelingen for Hjerne- og Rygmarvsskader 123 og Dansk Videnscenter for Neurorehabilitering en eftermiddag om både det akutte og kroniske forløb med bvidsthedsforstyrrelser. Kom og blev klogere på seneste viden indenfor diagnosticering og forløb af bevidsthedsforstyrrelser. På dette fyraftensmøde sættes der fokus på, vurdering og diagnosticering af patienter med bevidsthedsforstyrrelser med oplæg fra 2 førende eksperter på området. Derudover præsenteres 2 patientcases med forskellige forløb via fra det højtspecialiserede rehabiliteringsafsnit 123 på Hvidovre hospital. Tidspunkt: Torsdag d. 16. juni 2022. Klokken 16.30 – 19.45. Sted: Auditorium 93, RH Rigshospitalet, Blegdamsvej Tilmelding: Via ynnn.dk OG samtidig betaling af deltagergebyr på 100kr. Betaling: MobilPay 13855    eller    Bankoverførsel: 1551 2179156. Angiv “navn” og “YNNN aftenmøde Bevidsthed”. Forplejning inkluderet (sandwich og vand). Max 60 deltagere ved fysisk deltagelse. Først til mølle! Deadline for tilmelding: Onsdag den 8. juni 2022 Se det fulde program her. 

Årskongres for EAN, European Academy of Neurology

Wien , Danmark

Det europæiske selskab for neurologi, European academy of Neurology (EAN) afholder deres årlige kongres, som efter 2 år med virtuel afholdelses igen kan foregå med fysisk deltagelse. Kongressens bliver afholdt d. 25.-28. juni og foregår i år i Wien, hvilket også er EAN’s hovedsæde. Hovedtema i år er "“Getting Evidence Into Practice" og der vil være rig mulighed for netværk, vidensdeling og opdatering på nyeste forskning. Der er lagt i ovnen til et af de større arrangementer i neurologiens tegn, og udover “Plenary Symposias” vil være både “Teaching Courses”, “Case-based workshops”, “Interactive sessions” og meget mere. Neurorehabilitering er et af kongressens underemner. Læs mere på hjemmesiden og se det foreløbige program.

Internationalt Spinal Cord Society Annual Scientific Meeting i Canada

D. 15.-18. september afholdes den årlige kongres for det internationale selskab for rygmarvsskade, Spinal Cord Society's "Annual Scientific Meeting" i Vancouver i Canada. Målgruppen er såvel sygeplejersker, læger, psykologer som terapeuter og på tværs af mange specialer. Tilmelding og detlajer via hjemmesiden: https://iscosmeetings2022.org/

Webinar omkring “Genoptræningsplanen” ved Videnscenter for Neurorehabilitering Øst

Online , Danmark

D. 4. oktober holder Dansk Videnscenter for Neurorehabilitering webinar omkring genoptræningsplanen.  Man kan som deltager med fordel sidde sammen med kollegaer, f.eks. en gruppe på tværs af kommuner eller fag. Det giver mulighed for at drøfte praksis, mens webinaret forløber. Dagens vært er programleder Karin Spangsberg Kristensen fra Videnscenter for Neurorehabilitering og særlig gæst er Birgit Madsen, hjerneskadekoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det sker tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 13.30-15 online. Læs mere om webinaret og tilmelding via VNR's linkedin-side: https://www.linkedin.com/company/videnscenter-for-neurorehabilitering/posts/?feedView=all

National konference om rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

For at styrke samarbejdet på tværs af sektorer afholder Hjerneskadeforeningen, Hjerneskadecenter Virum, Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering og Videnscenter for Neurorehabilitering en national konference for fagprofessionelle den 14. november 2022 på Rigshospitalet. På konferencen gør vi status på neurorehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade, og dét vi ved om indhold og effekt af neurorehabiliteringen. Vi gør også status på, hvad vi ved om målgruppen i Danmark, og hvordan barnet/den unge og familien kan inddrages i neurorehabiliteringen. Konferencen er samtidig afsæt for dannelsen af et nationalt netværk i 2023 på tværs af fag og sektorer for fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade. Formålet med netværket er at styrke og udvikle rehabiliteringsforløbet. Netværket vil give mulighed for at dele faglig viden, erfaringsudveksle og udbygge samarbejdet på tværs af enheder og sektorer. På konferencen vil der være en postersession, hvor det vil være muligt at præsentere igangværende udviklings-, kvalitets- og forskningsprojekter om børn og unge med erhvervet hjerneskade. Ønsker du at deltage med en poster, kan du sende et abstract som Word-dokument med: Introduktion, formål, metode, resultater - og konklusion (hvis eksisterende), maks. 300 ord til:  linda.kraemer.sundekilde@regionh.dk senest den 10.10.2022. Hvis din poster bliver antaget får du svar senest […]

Årskongres for World Federation of Neurorehabilitation

Wien , Danmark

Verdensselskabet for neurorehabilitering, World federation of Neurorheabilitation, afholder deres årlige kongres med fysisk afholdelse. Kongressens bliver afholdt d. 14.-17. december, er den 12. af sin slags og foregår i år i Wien. En bred palette af emner med neurorehabiliteringsfokus vil blive præsenteret og diskuteret af eksperter fra rundt omkring i verden. Læs mere på hjemmesiden.

Neurodrip – Februar. ” Højintensiv gangtræning”

NeuroRehab Drip er super initiativ fra flere af landets neurorehabiliterende forskningsgrupper. Denne måneds arrangement afholdes d. 1. februar kl.12 -13 på Zoom og handler om "Højintensiv gangtræning" Foreningerne reMOVE og Copenhagen Neurorehabilitation Research Centre er arrangører.

Hvem er jeg nu? 🤔 Det spørgsmål stiller mange personer med en erhvervet hjerneskade sig selv efter skaden. Selvforståelsen og identitetsopfattelsen kan blive ramt, og det kan være svært at (gen)finde sig selv i den nye situation med ændrede livsvilkår. Opgaven kan samtidig være utrolig svær at løfte for fagprofessionelle - for hvordan hjælper man den ramte med at håndtere forandringerne, herunder udvikling af identitet og tilpasning til livet med en erhvervet hjerneskade? Både sociale, biologiske og psykologiske faktorer spiller ind og påvirker hinanden. Klinisk psykolog Fergus Gracey har beskæftiget sig med området i en årrække og har været med til at udvikle en model for forandringsprocessen i rehabilitering, den såkaldte Y-model. Vi er så heldige at få Fergus Gracey på besøg i begyndelsen af marts, hvor han vil dele ud af sin viden om Y-modellen, og hvordan fagprofesionelle kan anvende den som et redskab i klinisk praksis. På symposiet vil videnscenterchef og neuropsykolog Anne Norup også komme ind på familieperspektivet. Det er ikke kun den ramte, der har behov for rehabilitering efter erhvervet hjerneskade. Hele familien bør inddrages, så alle opnår bedst mulig tilpasning. Du kan møde Fergus og Anne på Rigshospitalet, Glostrup, torsdag den 2. marts 2023 kl. 13-16. Læs mere her: https://lnkd.in/ef5WdMrw […]

Webinar om “Genoptræningsplanen – Rehabilitering på specialiseret niveau”. Videnscenter for Neurorehabilitering.

På webinaret præsenteres data i forhold til udvikling i antallet af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau på hjerneskadeområdet. På webinaret vil der være mulighed for at stille spørgsmål til datatrækket og drøfte udviklingen i antal genoptræningsplaner. På webinaret får du som deltager: - Viden om specialiseringsniveauet ”rehabilitering på specialiseret niveau” jf. lovgivningen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger - Viden om antal genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau på hjerneskadeområdet Målgruppe: Webinaret henvender sig til ledere, kvalitets- og udviklingspersonale samt fagprofessionelle i både regionalt og kommunalt regi, som ønsker viden om udvikling i antal genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Praktisk info: - Det er gratis at deltage i webinaret. - Webinaret vil foregå via Microsoft Teams. Det bliver ikke optaget og sendes derfor kun live. - Tilmelding foregår via Conference Manager. Bemærk tilmelding foregår ikke her på LinkedIn, men via eksternt link til event i Conference Manager, hvor du udfylder dine deltageroplysninger. https://www.conferencemanager.dk/webinargenoptraeningsplan09032023