Konference om “Fremtidens Neurorehabilitering” i anledning af årsdagen for Videnscenter Øst!

29. marts 2022

​I foråret 2021 blev Videnscenter for Neurorehabilitering i Øst Danmark etableret for at styrke neurorehabiliteringsindsatsen på tværs af sektorer. ​
I anledning heraf afholder centeret en konference om fremtidens neurorehabilitering.

Der vil blive gjort status over neurorehabilitering anno 2022 og på det, vi i dag ved om indhold og effekt af neurorehabilitering.

Derudover vil der blive skitseret de nyeste tendenser inden for neurorehabilitering.

Af oplægsholdere kommer bl.a. Cecilie Røe, professor og afdelingsleder ved Forskningscenter i Rehabilitering i Oslo, samt Fin Biering-Sørensen, klinisk professor og overlæge ved Afsnit for Rygmarvsskader i Hornbæk (under Rigshospitalet).

Målgruppen er primært fagprofessionelle, der arbejder inden for neurorehabilitering​​ af både patienter med erhvervet hjerneskade og rygmarvsskade.

Arrangementet foregår på Rigshospitalet Blegdamsvej i København og prisen på et hele dagens program er 650 kr.

Detaljer om tilmelding og program kan læses her.