I dag er dagen, hvor vi skyder forskningsformidlings-konceptet “Forskningsnyt” i gang!

Det foregår ved, at der én gang om måneden udvælges en nylig eller vigtig, publiceret artikel fra forskningsverdenen af Neurorehabilitering, som der skrives en let spiselig omtale om ifa. artiklens formål, design og resultater, men også afsluttende vurdering af resultatets kliniske betydning.

DSNR har alliereret sig med to forskningsaktive eksperter på området, nemlig Ingrid Poulsen (PhD og leder af forskningsenheden på Afd. for Højt Specialiseret Neurorehabilitering på Hvidovre) og Jørgen Feldbæk Nielsen (Professor i Klinisk Neurorehabilitering og leder af forskningsenheden på Hammel Neurocenter).

Første forskningsnyhed handler om musikterapi til patienter med traumatisk hjerneskade og kan læses her.

God læselyst.

Mvh. DSNR

Del vores nyhed: