Hvad er neurorehabilitering?

Definition

Neurorehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en person med neurologisk dysfunktion pga sygdom, traumer eller misdannelser, dennes pårørende og relevante fagfolk med det formål at den pågældende genvinder størst mulig funktionsevne og selvstændighed.

Processen tager begrebsmæssigt udgangspunkt i WHO’s klassifikation, “The International Classification of Function” (ICF), som beskriver konsekvenserne af sygdom og traumer i 3 domæner:

1.”Bodily Functions” (tidligere “Impairment”), hvilket dækker over objektive kropslige funktioner og i neurologien måles ved en kvantitativ neurologisk undersøgelse.

2. ”Activities” (tidligere ”Disability”), som omfatter personlige komplekse daglige aktiviteter som f.eks. af- og påklædning, personlig hygiejne, indkøb og madlavning.

3. ”Social Participation”(tidligere ”Handicap”), som omfatter komplekse interpersonelle roller og relationer som parforhold, familieliv og arbejde. 

Se video om ICF-modellen på hjemmesiden for Vestdanmarks Videncenter for Neurorehabilitering: Link.   

Referencer: 

https://neuro.dk/wordpress/nnbv/neurorehabilitering/

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/vic/