Neuroscience day i Århus

21. marts 2019

Mandag d. 13. maj afholder NeuroCampus Aarhus den årlige Neuroscience Day i Søauditorierne på Aarhus Universitet, hvor omkring 450 forskere fra basal og klinisk forskning, inviterede speakers og repræsentanter for fonde og interesseorganisationer fra mange forskellige discipliner mødes for at præsentere og diskutere deres projekter og mulige samarbejder på tværs af faggrænser, fakulteter og organisationer.

NeuroCampus Aarhus dækker emnemæssigt en bred pallette af forskellige kompetencer spændende fra økonomi og engineering over nanotekologi, strukturel biologi, cellebiologi, translationel neurovidenskab, neurogenetik og klinisk neuroforskning til psykologi og rehabilitering (www.neurocampus.au.dk).

Dette års fokus for Neuroscience Day er “Protein aggregation in brain diseases” under overskriften: Brain Jam.

Dagens præsentationer dækker: A-synucleinopathies, A-beta and Tau diseases, og andre protein aggregation-disorders.

Keynote speakers

2018 Brain Prize Winner Prof. Michel Goedert

Prof Jørgen E. Nielsen, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Prof Gitte Moos, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Nærmere info om program, speakers, tilmelding, mm opdateres løbende her: http://neurocampus.au.dk/neuroscience-day/neuroscience-day-2019/

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 23. april 2019.