Så er der ikke lang tid til at det er d.17.juni og til at konferencen NeuroRehab 2019 afholdes, arrangeret i samarbejde mellem 5 klinikker og enheder fra Rigshospitalet og Region Hovedstaden.

Arrangementet er både en faglig konference og en markedsplads for rehabiliteringsteknologier til mennesker med hjerne- og rygmarvsskader og i år sættes fokus på kvalitetsbegrebet inden for neurorehabilitering.

Du kan høre om kvalitet ud fra en filosofisk vinkel og fra et rehabiliteringshistorisk perspektiv, samt få indblik i, hvordan der nationalt og internationalt arbejdes på at skabe fælles retningslinjer og fælles sprog, som kan understøtte kvalitetsarbejdet inden for neurorehabilitering.

Læs programmet her.

Del vores nyhed: