Ny bestyrelse i DSNR

10. april 2018

 

Fra venstre Lis Petersen, Louise Nørreslet Gimsing, Bente Dam, Pernille Bundgaard, Christian Pilebæk, Jim Jensen Hysse Forchhammer, Helle Kyhnau Steffensen, Karin Spangsberg Kristensen, Anja Kildebo

Referat og årsberetning fra Årsmødet kan ses under dokumenter.