Ny rapport gør status på indsatsen for patienter med multipel sklerose.

25. oktober 2016

Danmark har en af verdens højeste forekomster af multipel sklerose. I begyndelsen af 2016 var mere end 14.300 personer diagnosticeret med sygdommen, og de seneste fem år er der gennemsnitligt blevet diagnosticeret ca. 700 nye tilfælde årligt. Forekomsten har været stigende siden 1950, særligt i perioden 1990-2010, og skyldes dels at flere diagnosticeres med multipel sklerose og dels at patienterne lever længere med sygdommen end tidligere.

Denne rapport følger op på den midlertidige udvidelse af fritvalgsrammen til Sclerosehospitalerne og udgør samtidig en generel status for de sundhedsfaglige indsatser til patienter med multipel sklerose, hvad angår både behandling samt genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser i sundhedsvæsnet.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/0A020E7F600F4614BC4BE8E06022A9E7.ashx