29. november 2018

Nyt fra Servicetjekket

OBS! Pga. forsinkelser i beslutningsprocessen og arbejdet i flere af de relevante arbejdsgrupper, er det planlagte seminar med opdatering af Servicetjekket udskudt til september 2019. Hold øje med tid og sted her på siden.   

Vil I opdateres i forhold til Servicetjekket?

Mød op og få en status på hvordan og hvorledes der skal og bliver arbejdet med genoptræningsplaner over hele landet. Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at revidere relevante anbefalinger, retningslinjer og forløbsprogram med særligt fokus på at præcisere anbefalinger hvad angår volumen, kompetencer og særligt udstyr på hhv. genoptræning på avanceret niveau og rehabilitering på specialiseret niveau.
Ligeledes blev der afsat økonomiske midler til fire puljer henover de næste fem år.

Temadagen vil derfor tage afsæt i ovenstående og forsøge at give et overblik over nogle af de igangværende projekter
i forbindelse med de afsatte puljemidler

Se program og info for tilmelding her:

Temadag Servicetjek januar 2019

Del vores nyhed: