Æresmedlem

Dansk Selskab for Neurorehabilitering, har muligheden for hvert år at udpege et æresmedlem, som udmynter sig ved en person, som gennem årelangt virke har udmærket sig internationalt og nationalt indenfor neurorehabilitering, indenfor vedkommendes eget fagområde, men også med en betydning for det tværfaglige samarbejde.

Et æresmedlem bærer sin titel på livstid og betaler ikke kontingent.

Danske æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer, mens udenlandske æresmedlemmer ikke har stemmeret og ikke kan vælges til bestyrelsen.