Æresmedlemmer 2021

I år har DSNR valgt at indstille to æresmedlemmer – både i lyset af, at et særdeles anderledes år er passeret med bl.a. nedsat aktivitetsniveau hos DSNR, men også med den usædvanlige udsigt til, at ikke blot ét men to faglige personligheder har gjort sig ektraordinært bemærkede og af et enig bestyrelse er vurderet helt ligeværdige til modtagelsen af årets titel.

Således er det med stor glæde, at vi vil udnævne hhv. Birgite Hysse Forchhammer og Merete Stubkjær til æresmedlemmer af Dansk Selskab for Neurorehabilitering.