Om selskabet

Om selskabet

Dansk Selskab for Neurorehabilitering blev etableret i 2005 som et tværfagligt selskab med henblik på fagligt at udvikle neurorehabiliteringen af patienter med en hjerneskade.

I Danmark opstod op gennem 1990’erne en stadig øget sundhedspolitisk interesse for området. I samklang hermed er neurorehabliteringsindsatsen blevet styrket med oprettelse af specialiserede neurorehabiliteringsenheder/hospitaler overalt i landet; ligesom landets kommuner har organiseret sig med neuroteams og andre specialiserede tilbud til hjerneskadede medborgere.

Dansk Selskab for Neurorehabilitering indgår i et dynamisk vidensområde – både på det teoretiske, det kliniske og det organisatoriske niveau – og det er selskabets formål og ambition at være en aktiv medspiller i udviklingen af alle niveauer. Mest synligt søger selskabet at indfri sin ambition ved at arrangere seminarer, fagmøder, konferencer etc. på aktuelle emner inden for området.

Nærmere om selskabets formål og formelle organisering kan du læse i vedtægterne.