Key Speakers

Toril Skandsen (link)

Overlæge og specialist i fysikalsk medicin og rehabilitering på St.Olavs Hospital, Universitetshospital i Trondheim og forsker på Norges teknisk-videnskabelige universitet, NTNU. Dr. Skandsen beskæftiger sig primært med forskning vedr. traumatisk hjerneskade med særligt fokus på mild TBI og langvarige postcommotionelle symptomer (PCS) gennem anvendelse af MR-scanninger. Derudover arbejder hun som læge med behandling af langvarige postcommotionelle følger og underviser på medicinstudiet.

 

Jamie E. Pardini (link)

Ph.D., neuropsychologist and clinical associate professor at the Sports Medicine and Concussion Specialist Division of Banner University, Medical Center, Phoenix, USA. Dr. Pardini has extensive experience with sport related concussion and mild traumatic brain injury. Besides her research, she works clinically, provides education to health professionals and participates in community education.

 

 

Hana Malá Rytter (link)

Ph.D., neuropsykolog og leder af det nyetablerede videncenter Dansk Center for Hjernerystelse (DCFH). H. Malá Rytter er lektor i neuropsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Som forsker og kliniker har hun især interesse for hjernens plasticitet samt læring og rehabilitering efter hjerneskade. De seneste 10 år har hun haft særligt fokus på hjernerystelse, hvor hun bl.a. har forsket i effekt af tværfaglig specialiseret behandling af patienter med langvarige følger efter hjernerystelse samt deres tilknytning til arbejdsmarkedet.