Rigsrevisionen ser på indsatsen over for patienter med hjernesakde

15. november 2016

DSNR nyhed: Rigsrevisionen har netop kommet med en rapport som ser på indsatsen overfor mennesker med hjerneskade. Rapporten omhandler blandt andet, hvorledes Sundheds- og Ældreministeriet understøtter sammenhæng og kvalitet i de neurorehabiliterende indsatser.  I kan hente rapporten her:

rigsrevisionen-2016