Så er den her endelig! Ny pædagogisk hjemmeside om Genoptræningsplanen er i luften. Flot resultat af stort formidlingsarbejde på tværs af landet.

17. november 2020

Det landsdækkende projekt “Den Gode Genoptræningsplan” blev igangsat i kølvandet på de puljemidler, der blev fremsat efter Sundhedsstyrelsens Servicetjek i 2017 på genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med hjerneskade.

Projektet har bl.a. ført til, at der har været undervist både terapeuter, sygeplejersker og læger på neurologiske afdelinger i hele landet, og faktisk er der ikke en eneste neurologisk eller neurokirurgisk afdeling, der ikke har haft besøg.

Den sidste del af projektet er netop publiceringen af denne nye hjemmeside: https://ggop.dk/, som primært ønsker at fremme  og supportere den videre formidling af “Den God Genoptræningsplan” og af hvad de forskellige parter og faggrupper skal være opmærksomme på. Dette via korte, pædagogiske videor, trin-for-trin guides og gode gennemtænkte figurer.

Projektet er lykkes ved samarbejde mellem dygtige fagfolk fra alle landets 5 regioner.

Vi i DSNR bifalder dette vellykkede setup og vil anbefale alle at besøge siden til genopfriskning af egen viden eller som redskab til undervisning.