Nordisk Sommerskole

5. marts 2020

Så er der kommet dato for Nordisk Sommerskole for Neurorehabilitering! Programmet offentliggøres snart, så hold øje.

Nordisk Sommerskole for Neurorehabilitering afholdes hver 2. år i et skiftende nordisk land, og i år foregår arrangementet i Hillerød, Danmark, d. 2-4. september.

Sommerskolen arrangeres af Nordisk Netværk for Hospitalsbaseret Neurorehabilitering og har til formål at bidrage til anvendelsen af viden fra forskning til klinisk praksis.

Til hver sommerskole inviteres dygtige, kliniske forskere til at give opdateringer af den evidensbaserede behandling indenfor neurorehabilitering. Der kan være fokus på såvel det tværfaglige samarbejde, men også de monofaglige aspekter fra alle faggrupper i det neurorehabiliterende team, dvs. fra både læger, sygeplejersker, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopæder.

Sommerskolen ønsker at skabe plads til diskussion og kritisk reflektion, og har det overordnede formål at styrke samarbejde og netværk mellem de nordiske lande.

Målgruppen er erfarne klinikere, som kan videregive den nye viden til deres egen organisation og arbejdsplads.

Programmet er ikke offentliggjort endnu.

Har man spørgsmål omkring sommerskolen, kan man henvende sig til en af de danske arrangører Vibeke Wagner, der er udviklingsfysioterapeut for Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering (Email: vibeke.wagner@regionh.dk).

Vel mødt.

Mvh. DSNR