SAVE THE DATE. Tilmeld dig allerede nu til Webinar om “Den urolige hjerneskadede patient”.

11. marts 2024

Torsdag d. 25. april kl. 12-15 afholder DSNR webinaret “Behandling af den urolige hjerneskadede patient”.

Som fagpersoner, der arbejder indenfor neurorehabilitering, kender vi alle til at stå med patienter/borgere med ændret adfærd og reaktionsmønstre betinget af en hjerneskade. Der kan være mange årsager til adfærdsændringen, og den ændrede adfærd kan strække sig fra en helt ændret tilgang til verden og til en agiteret adfærd, der giver store udfordringer for patient, pårørende og personale, herunder stærk agiteret- og udadreagerende adfærd.

På dette webinar får du en gennemgang af den neurobiologiske baggrunden for ændret adfærd ved hjerneskade, herunder hvad man kan forvente af udvikling over tid.

Der er ligeledes 3 korte tematiske nedslag som inspiration til non-farmakologisk og forebyggende tilgang, farmakologiske behandlingsmuligheder samt en beskrivelse af den efterfølgende kommunale opgave i fase 3 og 4.

Det endelige program offentliggøres snarest.

Læse mere her: LINK.