Servicetjek på hjerneskadeområdet

7. februar 2017

I 2015 trådte ny lovgivning omkring genoptræningsplaner i kraft, og vi har siden arbejdet på at implementere og bedre brugen af de nye muligheder.

Sundhedsstyrelsen vil nu kaste et nærmere blik på, hvorledes overgangen fra sygehusrehabilitering til videre kommunal rehabilitering sker, læs mere her.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/servicetjek-af-hjerneskadeomraadet

Brain-Rehabilitation-Services