Servicetjekket af genoptræningplaner til mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade

25. september 2017

Sæt kryds i kalenderen!

Dansk Selskab for Neurorehabilitering planlægger temadag i Odense d. 17. januar 2018 omhandlende servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med erhvervet hjerneskade.

Vi vender tilbage med mere information senere.