Dokumenter og slides fra tidligere arrangementer

"Agitationens Neurobiologi." - Carsten Bjarkam

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs webinar d. 25. april 2024 om “Den urolige hjerneskadede patient”.

"Forebyggende og non-farmakologisk behandling af den urolige hjerneskadede patient." - Linda Malene Christensen

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs webinar d. 25. april 2024 om “Den urolige hjerneskadede patient”.

"Farmakologisk behandling af den urolige hjerneskadede patient." - Rasmus L. Jørgensen

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs webinar d. 25. april 2024 om “Den urolige hjerneskadede patient”.

"Hvordan kan vi forebygge og behandle neurologiske urolige borgere i et kommunalt regi?" - Sys Riffensdal og Trine Schow.

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs webinar d. 25. april 2024 om “Den urolige hjerneskadede patient”.

"Personcentreret rehabilitering i tværprofessionel og tværsektorielle forløb." - Hanne Kaae Kristensen & Hanne Pallesen

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 24. maj 2023 om “Personcentreret Neurorehabilitering”. Klik for at se / hente publikationen.

"Ud i livet - præsentation af personcentrerede interventioner i et forskningsprojekt til ældre borgere efter stroke." - Mette Brandi

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 24. maj 2023 om “Personcentreret Neurorehabilitering”. Klik for at se / hente publikationen.

"Udvikling, test og evaluering af to app-løsninger til at støtte sammenhængende personcentreret strokerehabilitering" - Mille Marwaa

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 24. maj 2023 om “Personcentreret Neurorehabilitering”. Klik for at se / hente publikationen.

"Patientperspektiver på målsætning i rehabilitering" - Merete Tonnesen

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 24. maj 2023 om “Personcentreret Neurorehabilitering”. Klik for at se / hente publikationen.

"FITS - Familie intervention efter traumatisk skade" - Pernille Langer Søndergaard

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 24. maj 2023 om “Personcentreret Neurorehabilitering”. Klik for at se / hente publikationen.

"Familier med afasi på vej" - Dorthe Hansen og Sille Nielsen

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 24. maj 2023 om “Personcentreret Neurorehabilitering”. Klik for at se / hente publikationen.

"Metaanalyse/systematisk review af litteraturen bag ”Person-Centered Rehabilitation (PCR) " - Tiago Jesus

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 24. maj 2023 om “Personcentreret Neurorehabilitering”. Klik for at se / hente publikationen.

"Evidence-based practice recommendations for stroke rehabilitation " - Thomas Maribo

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 25. maj 2022 om “Neurorehabilitering i Danmark: Evidensarbejde og personcentreret rehabilitering” i samarbejde med ViC og VNR. Klik for at se / hente publikationen.

"Hvidbogen – revision af bogen" - Thomas Maribo

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 25. maj 2022 om “Neurorehabilitering i Danmark: Evidensarbejde og personcentreret rehabilitering” i samarbejde med ViC og VNR. Klik for at se / hente publikationen.

"Klinisk udviklingsarbejde – har vi tid til det?" - Helene Honoré

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 25. maj 2022 om “Neurorehabilitering i Danmark: Evidensarbejde og personcentreret rehabilitering” i samarbejde med ViC og VNR. Klik for at se / hente publikationen.

"Evidensbaseret neurorehabilitering for motorisk funktion –muligheder og udfordringer" - Iris Brunner

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 25. maj 2022 om “Neurorehabilitering i Danmark: Evidensarbejde og personcentreret rehabilitering” i samarbejde med ViC og VNR. Klik for at se / hente publikationen.

"Neglekt-retningslinje – implementering af evidens i klinisk praksis" - Lars Evald

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde d. 25. maj 2022 om “Neurorehabilitering i Danmark: Evidensarbejde og personcentreret rehabilitering” i samarbejde med ViC og VNR. Klik for at se / hente publikationen.

"Introduktion til Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger ift. organisering og konkrete indsatser - særligt fokus på de neurologiske senfølger." - Trine Schow

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs webinar om “Neurologiske senfølger efter COVID-19 infektion –
Udredning og rehabilitering” d. 07. september 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"Regional organisering mhp. udredning og rehabilitering. Region Sjælland som eksempel." - Christian Brandt

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs webinar om “Neurologiske senfølger efter COVID-19 infektion –
Udredning og rehabilitering” d. 07. september 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"Erfaringer fra ambulant udredning og beskrivelse af målgruppens karakteristika, Neurologisk senfølgeambulatorium, Region Hovedstaden." - Eva Meldal Foged

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs webinar om “Neurologiske senfølger efter COVID-19 infektion –
Udredning og rehabilitering” d. 07. september 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"Erfaringer fra kommunal rehabilitering af borgere efter COVID-19." - Sanne Skjellerup Meng

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs webinar om “Neurologiske senfølger efter COVID-19 infektion –
Udredning og rehabilitering” d. 07. september 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"Organic changes in the brain associated with long‐term post‐concussive symptoms: Evidence from imaging studies with emphasis on clinical MRI and diffusion MRI." - Toril Skandsen

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde om “Langvarige postcommotionelle symptomer” d. 10. marts 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"National klinisk retningslinje for nonfarmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse" - Hana Malá Rytter

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde om “Langvarige postcommotionelle symptomer” d. 10. marts 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"Funktionel Hjernetræning - et feasibility studie" - Bodil Tilma

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde om “Langvarige postcommotionelle symptomer” d. 10. marts 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"Arbejdsmarkedstilknytning efter hjernerystelse" - Heidi J. Graff

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde om “Langvarige postcommotionelle symptomer” d. 10. marts 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"Mikrostrukturelleforandringer i hjernen efter hjernerystelse" - Erhard Trillingsgaard Næss-Schmidt

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde om “Langvarige postcommotionelle symptomer” d. 10. marts 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"Get going After concussion (GAIN): et RCT behandlingsstudie" - Mille Thastum

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde om “Langvarige postcommotionelle symptomer” d. 10. marts 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"CGRP in Post-Traumatic Headache" - Håkan Ashina

Oplæg holdt i forbindelse med DSNRs årsmøde om “Langvarige postcommotionelle symptomer” d. 10. marts 2021. Klik for at se / hente publikationen.

"Sundhedsstyrelsens reviderede og nye anbefalinger vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade" - Line Riddersholm

Oplæg holdt i forbindelse med digitalt seminar januar 2021. Klik for at se / hente publikationen.

”Etablering af to Videnscentre for Neurorehabilitering i DK. Hvor, hvad og hvordan?” - Anne Norup, leder af Videnscentret i Østdanmark

Oplæg holdt i forbindelse med digitalt seminar januar 2021. Klik for at se / hente publikationen.

”Etablering af to Videnscentre for Neurorehabilitering i DK. Hvor, hvad og hvordan?” - Lene Bastrup, leder af Videnscentret i Vestdanmark

Oplæg holdt i forbindelse med digitalt seminar januar 2021. Klik for at se / hente publikationen.

“Kommunikationsprojektet KomTil" - Vivi Lund Jacobsen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2019 om “Kommunikation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Tværfaglige personales oplevelser i kommunikation med den svært skadede patient samt implementering og fastholdelse af samtalestøtte i den sub-akutte fase" - Annesofie Ishøy Nielsen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2019 om “Kommunikation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Communication access and recovery in neuro‐rehabilitation: It’s everyone’s business!“ - Emma Power

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2019 om “Kommunikation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Et dansk perspektiv på træthed efter apopleksi – et overblik over evidensen for medikamentel behandling“ - Mai Bang Poulsen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2018 om “Træthed”. Klik for at se / hente publikationen.

"Fatigue and sleep disturbance foll TBI" - Jennie Ponsford

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2018 om “Træthed”. Klik for at se / hente publikationen.

"Challenges in assessing and improving outcome following TBI" - Jennie Ponsford

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2018 om “Træthed”. Klik for at se / hente publikationen.

“Rehabilitering af overekstremiteten, hvilke metoder kan anvendes?” - Nick Ward

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2017 om “Armfunktion”. Klik for at se / hente publikationen.

“Hjernens plasticitet efter hjerneskade" - Nick Ward

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2017 om “Armfunktion”. Klik for at se / hente publikationen.

“Hjerneskade og armfunktion” - Peter Vögele

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2017 om “Armfunktion”. Klik for at se / hente publikationen.

“Fra ”inddragelse” af pårørende til ”samarbejde” med pårørende!” - Hanne Gullestrup

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2017 om “Brugerinddragelse”. Klik for at se / hente publikationen.

“Brugerinddragelse – inddragelse og indflydelse på eget forløb” - Dorte Rokkedal

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2017 om “Brugerinddragelse”. Klik for at se / hente publikationen.

“Den involverende stuegang – Særlige udfordringer ved stroke-forløb” - Helle K. Iversen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2017 om “Brugerinddragelse”. Klik for at se / hente publikationen.

“Brugerinddragelse – begreber og methoder” - Josine Elvekjær Legêne

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2017 om “Brugerinddragelse”. Klik for at se / hente publikationen.

”Håndtering af træthed i hverdagen” - Lise Bonde og Susan Mittag

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2016 om “Hjernetræthed”. Klik for at se / hente publikationen.

” Træthed efter apopleksi – udvikling, afprøvning og evaluering af et sundhedspædagogisk program” - Birgitte Blicher Pedersen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2016 om “Hjernetræthed”. Klik for at se / hente publikationen.

“The Dutch Multifactor Fatigue Scale” - Anne M. Buunk

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2016 om “Hjernetræthed”. Klik for at se / hente publikationen.

”Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau” - Camilla Biering Lundquist

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om GOP og RCS-E. Klik for at se / hente publikationen.

” Baggrund og præsentation af Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer fra 2014” - Anne-Britt Roesen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om GOP og RCS-E. Klik for at se / hente publikationen.

“Baggrund og brug af RCSE, Rehabilitation complexity scale” - Asger Roer Pedersen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om GOP og RCS-E. Klik for at se / hente publikationen.

”Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer” - Center for Neurorehabilitering Filadelfia

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Implementering af rehabilitering i et kommunalt perspektiv” - Anne-Britt Roesen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

”Den nye, elektroniske genoptræningsplan: G-GOP” - Region Sjælland

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Implementering af rehabilitering på specialiseret niveau. Et regionalt perspektiv” - Joan Elling Christensen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Foreløbige resultater af afrapporteringerne på central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” - Socialstyrelsen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Tværsektorielt samarbejde” - Dina Kreiner-Møller

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om “Social kapital og relationel koordinering og samarbejde i et komplekst fagfelt”. Klik for at se / hente publikationen.

“Social kapital i organisationer” - Hanne Moltke

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om “Social kapital og relationel koordinering og samarbejde i et komplekst fagfelt”. Klik for at se / hente publikationen.

“Koordinering og samarbejde i et kompleks fagfelt – muligheder og barrierer” - Marlene Munch

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om “Social kapital og relationel koordinering og samarbejde i et komplekst fagfelt”. Klik for at se / hente publikationen.

“Udredning af borgeren med agiteret adfærd og målrettede insatser” - Bente Juul og Susanne Bommelund

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2015 om “Agiteret adfærd”.                                          Klik for at se / hente publikationen. 

“Disorders of Behaviour Self-Regulation Final“ - Dr. Rodger Ll. Wood

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2015 om “Agiteret adfærd”.                                          Klik for at se / hente publikationen.