Spændende konference i oktober 2017

16. december 2016

Neurorehab 2017 er en konference med fokus på udvikling indenfor rehabilitering
efter erhvervet hjerne- og rygmarvsskade.
På konferencen kan du bl.a. høre om rehabiliteringsteknologier, brugerinddragelse,
forsknings- og udviklingsprojekter og organisering.

Se mere info i vedhæftede fil:

neurorehab2017