Webinar om “Behandling af den urolige hjerneskadede patient”, inkl. årets Generalforsamling i DSNR. Afholdes virtuelt.

Online , Danmark

Webinar: Som fagpersoner, der arbejder indenfor neurorehabilitering, kender vi alle til at stå med patienter/borgere med ændret adfærd og reaktionsmønstre betinget af en hjerneskade. Der kan være mange årsager til adfærdsændringen, og den ændrede adfærd kan strække sig fra en helt ændret tilgang til verden og til en agiteret adfærd, der giver store udfordringer for patient, pårørende og personale, herunder stærk agiteret- og udadreagerende adfærd. På dette webinar får du en gennemgang af den neurobiologiske baggrunden for ændret adfærd ved hjerneskade, herunder hvad man kan forvente af udvikling over tid. Der er ligeledes 3 korte tematiske nedslag som inspiration til non-farmakologisk og forebyggende tilgang, farmakologiske behandlingsmuligheder samt en beskrivelse af den efterfølgende kommunale opgave i fase 3 og 4. Hvornår: Programmet løbet fra kl.12-15. Pris: Det koster 100 kr for medlemmer, 150 kr for ikke-medlemmer. Hvordan: Den digitale platform bliver på Teams, og detaljer omkring login følger senere. Tilmelding: Skriv til: Dsnrkontakt@gmail.com Generalforsamling: Fra kl.13-14 forløber DSNRs årlige generalforsamling virtuelt. Deltagelse i virtuel generalforsamling er gratis og kun for medlemmer, det kræver separat tilmelding (men til samme mail: Dsnrkontakt@gmail.com).