Seneste afsluttede Begivenheder

Webinar om “Behandling af den urolige hjerneskadede patient”, inkl. årets Generalforsamling i DSNR. Afholdes virtuelt.

Online

Webinar: Som fagpersoner, der arbejder indenfor neurorehabilitering, kender vi alle til at stå med patienter/borgere med ændret adfærd og reaktionsmønstre betinget af en hjerneskade. Der kan være mange årsager til adfærdsændringen, og den ændrede adfærd kan strække sig fra en helt ændret tilgang til verden og til en agiteret adfærd, der giver store udfordringer for patient, pårørende og personale, herunder stærk agiteret- og udadreagerende adfærd. På dette webinar får du en gennemgang af den neurobiologiske baggrunden for ændret adfærd ved hjerneskade, herunder hvad man kan forvente af udvikling over tid. Der er ligeledes 3 korte tematiske nedslag som inspiration til non-farmakologisk og forebyggende tilgang, farmakologiske behandlingsmuligheder samt en beskrivelse af den efterfølgende kommunale opgave i fase 3 og 4. Hvornår: Programmet løbet fra kl.12-15. Se programmet her: Link. Pris: Det koster 100 kr for medlemmer, 150 kr for ikke-medlemmer. Hvordan: Den digitale platform bliver på Teams, og detaljer omkring login følger senere. Tilmelding: Skriv til: Dsnrkontakt@gmail.com Generalforsamling: Fra kl.13-14 forløber DSNRs årlige generalforsamling virtuelt. Deltagelse i virtuel generalforsamling er gratis og kun for medlemmer, det kræver separat tilmelding (men til samme mail: Dsnrkontakt@gmail.com).

NeuroRehab-Drip: Shoulder pain after stroke – Tips, tricks and pitfalls.

Online

NeuroRehab Drip er et ambitøst initiativ fra flere af landets neurorehabiliterende forskningsgrupper. Det drejer sig om forsknings-frokostmøder fra kl.12-13 med vigtige og aktuelle temaer. Næste arrangement er d. 6.december, er temaet "Sholder pain after stroke" , hvor post-doc og fysioterapeut Anke van Bladel (Belgien) deler ud af sin ekspertise, erfaring og forskningsresultater omkring den hemiplegiske skulder efter #stroke. Se opslaget herunder for detaljer inkl. hvordan man får sendt Zoom link!