STRATEGI FOR DSNR 2024 OG ÅRENE FREM

8. november 2023

Bestyrelsesmødet i september blev afholdt i Bodil Eskesens Centerets nye faciliteter og omgivelser. Et af hovedpunkterne fra mødet var at definere den overordnede strategi for året og får årene fremover,.

1. Redefinering/udvidelse af målgruppe: At gøre DSNR til en relevant stemme og samlende kraft for de mange forskellige subspecialer og faglige selskaber, der berør rehabilitering af et funktionstab grundet en neurologisk sygdom eller tilstand. Dermed ønsker DSNR at være en ’paraplyorganisation’ for neurorehabilitering på tværs af diagnoser og faggrupper.

2. Synlighed/rebranding: ’Re-brande’ neurorehabilitering som et attraktivt fagområde for læger og andre faggrupper af relevans for neurorehabilitering.

3. Indflydelse: At give DSNR og tværfaglig neurorehabilitering en mere central placering og rolle i Dansk Neurologisk Selskab (DNS) og LVS.

4. Sektorsamarbejde: At DSNR understøtter det tværsektorielle samarbejde inden for neurorehabilitering med henblik på at sikre gode og sammenhængende rehabiliteringsforløb.

5. Faguddannelse: Facilitering af kompetenceudvikling (efter- og videreuddannelse) inden for de forskellige faggrupper, der arbejder med neurorehabilitering.

6. Dataindsamling: Understøtte etableringen af en national database inden for neurorehabiliteringsområdet.