Tak til alle deltagere for et forrygende Årsmøde! Se billeder og download E-bog og slides!

2. juni 2022

ÅRSMØDE 2022

Tak for en herlig dag til alle oplægsholdere og deltagere!

Sidste onsdag, d.25.05. afholdtes DSNRs årsmøde med lidt over 100 deltagere fra rundt om i landet

Dagen var delt i to:
Først, om det evidensbaserede grundlag for neurorehabilitering med live fra Tyskland: Thomas Platz, der skød dagen i gang med oplægget “Evidence-based practice recommendations for stroke
rehabilitation”.

Efterfølgende fortsatte neuropsykolog Lars Evald med “Neglekt-retningslinje – implementering af evidens i klinisk praksis”.

Lektor og PhD Iris Brunners oplæg handlede om “Evidensbaseret neurorehabilitering for motorisk funktion – muligheder og udfordringer”.

Og digitalt med live-streaming gennemgik PhD Helene Honoré sit oplæg om “Klinisk udviklingsarbejde – har vi tid til det?”.

Efter frokost og foreningens generalforsamling var det professor Thomas Maribo, der lagde baggrunden for programmets anden del, med fokus på vigtigheden af personcentreret neurorehabilitering.
Hans oplæg tog specielt udgangspunkt i den nye Hvidbog, der udkom tidligere på året.

Til slut havde vi på scenen, Professor Thomas Maribo, ledende terapeut Helle Dybkjær, kommunal repræsentant Anne-Britt Møller Nielsen Roesen og pårørenderepræsentant Søren Bechmann til paneldebat.

Vi takke alle involverede for en diskussionslysten og veloplagt dag.

Har man ikke fået evalueret på dagen, da svar på spørgeskemaet via dette link.

Thomas Platz’s E-bog er tilgængeligt her på hjemmesiden under “Kliniske Værktøjer” eller via dette link.

Oplægsholderes slides er tilgængelige under: “Undervisningsmateriale” og under “slides” eller via dette link (kun med undtagelse af Thomas Platz slides, der kommer senere).

Mvh. DSNR