Telefonrådgivning om neurorehabilitering alle hverdage! Ambitiøst puljeprojekt i Østdanmark giver unik mulighed for tværfaglig sparring frem til 2020.

12. juli 2019

Telefonrådgivning om neurorehabilitering alle hverdage!

Ambitiøst puljeprojekt i Østdanmark giver unik mulighed for tværfaglig sparring frem til 2020.

 

Projekt ”Udgående funktion” er et af de projekter, der er udsprunget af Sundhedsstyrelsens Servicetjek fra 2017 af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med hjerneskade.

Med overordnet formål at bidrage til kompetenceudvikling i kommuner til indsatser på neurorehabilitering på avanceret niveau og derover, har Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, Rigshospitalet (på Hvidovre) nyligt oprettet en telefonisk rådgivningsfunktion til specielt kommunalt sundhedsfagligt personale, hjerneskadekoordinatorer og praktiserende læger i Østdanmark, Grønland og Færøerne.

Der rådgives omkring behandling, genoptræning og rehabilitering indenfor områderne:
Neuropsykologi
Sygepleje
Ergoterapi
Fysioterapi
Logopædi
Socialrådgivning
Lægefaglige problemstillinger

Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 815 på telefon 38 62 11 08.

Projektet afsluttes og afrapporteres til Sundhedsstyrelsen ultimo 2020.

I Dansk Selskab for Neurorehabilitering hilser vi dette projekt velkomment med åbne arme og ser det som et ambitiøst projekt til at højne kvaliteten indenfor rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.

Vi håber alle relevante vil tage dette kompetente tilbud i brug. Se brochuren her.

Mvh. DSNR